top of page

De kracht van Appreciative Inquiry

In deze serie van korte videos leg ik vanuit mijn eigen ervaring uit wat de kracht is van Appreciative Inquiry en waarin het verschilt van methoden die een meer directieve en probleemgerichte aanpak hebben. Aan de hand van afzonderlijke aspecten en elementen licht ik toe wat er gebeurt en hoe dit komt. Met deze serie hoop ik meer inzicht te geven in wat de benadering doet en welk resultaat je kunt bereiken door Appreciative Inquiry toe te passen in veranderings- en ontwikkelingstrajecten.

introductie serie

DE KRACHT VAN STORY TELLING

korte introductie van appreciative inquiry

het wegnemen van barrières

bottom of page