top of page
Search

Hybride werken: het niet willen opgeven van verkregen vrijheid

In het werken met organisaties om de nieuwe manier van werken (post-Covid) vast te stellen, pas ik een hoge mate van participatie toe. Dit noem ik co-creatie: Medewerkers moeten zo veel mogelijk in staat worden gesteld om mee te denken èn mee te beslissen in hoe (samen)werken er straks uit komt te zien. Dit is niet alleen van belang om draagvlak te generen voor de keuzes die gemaakt gaan worden. Het gaat er ook om de juiste keuzes te maken. Vanwege de enorm brede impact van ‘wel of niet naar kantoor’ is er nogal wat te kiezen. Van kantoorruimte en -inrichting tot aan hoe je zorgt voor een sterke cultuur en onderlinge samenwerking. Daarnaast is wel gebleken dat met het wegvallen van zekerheden en vaste aannames zoals “werken op kantoor”, en “werken tussen 08.00 en 18.00” iedereen zich opeens bewust werd van eigen voorkeuren en ideale omstandigheden. Het blijkt dat de werkende mens net zo divers als gewone mensen. Dan is een (ontwerp)proces, waarin je iedereen (zo veel mogelijk) uitnodigt mee te praten, een goede toets of oplossingsrichtingen wel voorzien in al die verschillende wensen, voorkeuren en ideeën.


ervaren vrijheid

Eén van de opvallende thema’s die bij veel organisaties spelen, is het niet willen opgeven van de vrijheid die medewerkers sinds de eerste lockdown hebben ervaren. Ze zijn bang dat als de versoepelingen helemaal doorgaan en definitief worden, deze vrijheid weer wordt teruggeschroefd en ze weer in het oude, one-size-fits-all stramien worden geperst.Met de plotseling omslag naar thuiswerken werd het management in feite gedwongen tot het loslaten van oude mechanismen en micromanagement. Medewerkers kregen de ruimte om hun dag meer zelf in te de delen, voor sommigen betekende dit dat ze privéklusjes gemakkelijker konden regelen. En medewerkers hadden minder stress met op tijd komen; treinstoringen, files en open bruggen waren geen obstakel meer in de ‘commute’ tussen ontbijttafel en laptop. Dit gaf velen de rust om productief aan de slag te gaan en lange dagen te maken.

Die flexibiliteit kent echter wel een belangrijke tegenhanger: de terreur van de videomeetings (inmiddels bekend van de term Zoom-fatigue). Deze is vooral te wijten aan een nieuwe gewoonte om zo veel mogelijk online meetings achter elkaar te plakken. Of zoals een manager bij één van mijn opdrachtgevers zei “het is gemakkelijker om een meeting in te schieten dan een uitgebreide mail te typen”. Hier is de mate waarin je dus zelf (of juist niet) je agenda kunt indelen, een belangrijke factor voor het beleven van flexibiliteit en het uitblijven van stress.


Omdat problemen en oplossingen heel dicht tegen elkaar liggen, en voor verschillende mensen verschillende impact hebben, is co-creatie een effectieve manier om te bepalen wat past. Nog los van het feit dat je medewerkers het waarderen om betrokken te worden in het vormgeven van nieuwe plannen en daarmee gemotiveerd en verbonden blijven. Met een weer snel krapper wordende arbeidsmarkt misschien een goede keuze.


Benieuwd naar hoe co-creatie in jouw organisatie de route kan zijn naar hybride werken? Neem vrijblijvend contact op met fm@florentmeier.com of maak hier een afspraak.

37 views0 comments

Comments


bottom of page